Skender

Hirsi Ali geeft niet op

 
Vandaag verschijnt in het NRC/Handelsblad een interview met Ayaan Hirsi Ali. Misschien geeft dit interview een antwoord op de vragen van enkele vrienden van Hirsi Ali die zich zorgen maakten omdat ze al zo lang geen contact meer met haar hadden. Zij vreesden dat de Nederlandse regering haar bewust zo lang weghield uit het parlement, om haar monddood te maken. (Uiteraard werd dit door de regering ontkend)

Hirsi Ali lijkt niet van plan om op te geven. Zo werkt ze aan een vervolg op Submission en aan een boek dat moslims de weg naar de verlichting moet tonen.

Het volledige interview staat vanaf 16.30 op de webstek van NRC. Je hebt helaas wel een abonnement nodig om het te lezen.
# geschreven door Skender @ 2:39 p.m. Reacties:

Over advertenties en justitie

 
AdvertentieDit weekend zag ik in zowel De Gentenaar als De zondag een advertentie voor het Vlaams Belang. Het Vlaams Blok is er vroeger nooit in geslaagd advertenties gepubliceerd te krijgen in kranten. Zou er dan toch iets veranderd zijn in Vlaanderen?

Naast de advertentie stond in De Gentenaar meteen ook een artikel waaruit blijkt dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding niet veranderd is. In Antwerpen vraagt het Vlaams Belang een vestigingsstop voor allochtonen in wijken waar al meer allochtonen wonen dan gemiddeld. Het Vlaams Belang wil zo gettovorming tegengaan. Het CGKR liet weten te onderzoeken of dit standpunt racistisch is. Het centrum adviseert Justitie trouwens om hetzelfde te doen. Dat zelfde centrum schermt met termen als scheiding der machten als een veroordeelde partij kritiek heeft op de wijze waarop ze behandeld werd, maar beschouwt het wel als haar taak om Justitie te adviseren...
# geschreven door Skender @ 2:09 p.m. Reacties:

Luikse socialisten stichten Vlaams Belang

 
FGTBDe dag voor het hof van beroep uitspraak deed in het proces tegen het Vlaams Blok stichtten enkele Luikse FGTB'ers de vzw Vlaams Belang. Doel van deze vereniging is de strijd tegen extreem rechts. Ze spreken intussen over een proces tegen de partij Vlaams Belang omdat die dezelfde naam gebruikt...

Geloven die mensen nu echt dat ze de Vlaming zullen overtuigen met nog een proces? Als dergelijke pesterijen al een effect hebben, zal het volgens mij eerder in het voordeel van de geviseerde partij spelen. Of zouden de geruchten die de kop opstaken na de goedkeuring van het migrantenstemrecht dan toch kloppen? Volgens die geruchten heeft de PS graag een sterk Vlaams Blok/Belang, want hoe sterker die partij, hoe zwakker de andere Vlaamse Partijen en hoe meer gewicht de PS in de regering krijgt.

Bij de partij Vlaams Belang zijn ze niet onder de indruk. Het Vlaams Blok gaf al jaren een tijdschriftje uit onder de naam Vlaams Belang. De nieuwe VZW kan nu dus niet het alleenrecht op die naam claimen. Intussen is er wel een BVBA opgericht met de naam Vlaams Blok om te vermijden dat anderen die naam zouden gebruiken.
# geschreven door Skender @ 1:52 p.m. Reacties:

Imam blijft weigeren vrouwen een hand te geven

 
De imam Ahmad Salam, die een tijdje geleden weigerde de Nederlandse minister Verdonk een hand te geven, blijft bij zijn standpunt. Het contact tussen man en vrouw moet zoveel mogelijk vermeden worden om verleiding te voorkomen, aldus de imam. Hoe belachelijk dit bij westerlingen ook mag overkomen, de man heeft wel een punt als hij zegt: "Het lijkt erop dat integratie voor minister Verdonk iets is dat ertoe leidt dat mensen van buiten de islam zeggen hoe moslims de islam moeten beleven" "Ze zegt met woorden dat we gelijk zijn, maar ze vraagt me mijn keuzes te verlaten en de hare aan te nemen. Dat klopt toch niet?".

Is het een probleem als een imam geen vrouw wil aanraken? Misschien niet, maar het is wel een probleem dat heel wat immigranten een totaal andere kijk hebben op de maatschappij dan wij. Velen hebben gedacht dat na enkele generaties, de moslims wel vanzelf principes zoals de gelijkheid tussen man en vrouw zouden overnemen. Ze hebben zich vergist. De generaties die hier geboren zijn, lijken zelfs radicaler dan hun ouders. Zolang de gemeenschappen naast elkaar leven, kunnen we blijven doen alsof er niets aan de hand is, maar hoe lang zal dit nog duren? Ooit komt de dag dat heel wat jonge islamieten hun plaats gaan opeisen in onze maatschapij.

De rust lijkt in Nederland stillaan weer te keren. Ook na de moord op Fortuyn hebben we dat gezien. Fortuyn was begraven, de woede was gekoeld, en het leven ging verder. Laten we nu niet dezelfde fout maken. Dit is het moment om na te denken over wat we kunnen doen om de mislukte integratie recht te trekken. Niets doen is geen optie. De volgende uitbarsting komt er aan en ze zal heviger zijn dat wat we tot nu toe gezien hebben. We zijn gewaarschuwd, we moeten ons er op voorbereiden.
# geschreven door Skender @ 1:45 a.m. Reacties:

wet op godslastering toch niet afgeschaft

 
Vorige week zag het er naar uit dat het voorstel van de Nederlandse Minister Donner om de wet op de godslastering opnieuw toe te passen, het averechtse effect zou hebben. D66 had namelijk naar aanleiding van dit voorstel, een motie ingediend om die wet helemaal af te schaffen. Er leek een meerderheid te zijn voor deze motie, maar de linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks stemden nu toch tegen. Ze zijn voorstander van deze motie, maar vinden het "niet het geschikte moment".
# geschreven door Skender @ 6:58 p.m. Reacties:

De Gucht over vrije meningsuiting

 
In De Standaard van dit weekend staat een interview met Karel De Gucht. Als de interviewer hem vraagt naar zijn mening over de moord op van Gogh, veroordeeld hij die, maar voegt er meteen dit aan toe: "Maar we moeten ons de vraag durven te stellen of Theo Van Gogh wel zo verstandig was. Ik denk het niet, want hij heeft het met zijn leven bekocht." Als iemand vermoord wordt omwille van zijn mening, is het dan relevant of hij al dan niet verstandig was? Of is er alleen vrije meningsuiting voor verstandige mensen? Trouwens, de redenering dat iemand die vermoord wordt per definitie dom is, slaat ook nergens op. Waren Martin Luther King en Pim Fortuyn dommerikken?

Over de film Submision zegt De Gught: "Hetzelfde geldt voor zijn film Submission , naar een scenario van het liberale Nederlandse kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Die film is krenkend omdat hij veralgemeent. Hij visualiseert het idee dat elke islamiet zijn vrouw per definitie als een onderdanig wezen beschouwt. Maatschappelijk is zo'n oefening nutteloos. Dat is onverantwoord gedrag." Submission par IIk had toch niet de indruk dat Submission Part I (want van Gogh wou nog een aantal andere films maken, onderandere over de behandeling van ongelovigen in de Islam) veralgemeent. In de film zie je een vrouw in burka 10 minuten lang bidden. Tijdens dit gebed doet ze haar beklag over de mannier waarop ze behandeld wordt. De situatie van deze vrouw is schrijnend. Mensen die zich door deze film beledigd voelen, geven hiermee toe dat zij het normaal vinden een vrouw zo te behandelen. Het is niet de film op zich die veralgemeent, het is de verontwaardigde reactie bij de allochtone gemeenschap die ons (al dan niet terecht) de indruk kan geven dat alle Islamieten hun vrouwen zo behandelen.

Verder geeft De Gucht commentaar over het Vlaams Belang (net als Verhofstadt doet hij dat zonder de naam Vlaams Belang in de mond te nemen). Maar aan deze commentaar hoeven we geen aandacht te besteden aangezien De Gucht zelf zegt: "wat politieke concurrenten over de VLD vertellen, is niet relevant". Beste Karel: Wat politieke concurrenten over het Vlaams Belang vertellen, is niet relevant.

Ook LVB en Hoegin schrijven in hun blog over dit interview. Beiden hebben lof voor wat De Gucht zegt over de buitenlandse politiek, maar zijn het niet eens met De Guchts kijk op het binnenland.
# geschreven door Skender @ 1:26 p.m. Reacties:

Nieuwe gouverneur

 
André Denys is door de Vlaamse regering benoemd tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. Gouverneurs worden dus benoemd. Op radio1 legden ze uit hoe de grote traditionele partijen de gouverneurs onder elkaar verdelen. Dit lijkt mij niet echt democratisch.

Wordt het niet tijd om de provincieraad zelf een gouverneur te laten verkiezen?
# geschreven door Skender @ 1:21 a.m. Reacties:

Man die Bousakla bedreigde aangehouden

 
De man die Mimount Bousakla bedreigde is aangehouden en heeft bekend. Volgens het radio1 nieuws gaat het om een Gentenaar die zich tot de Islam bekeerde.

Update (19 november 1:15PM): nog steeds volgens radio1 zou de man gewoon met z'n eigen telefoon gebeld hebben. Hij zou ook op een ledenlijst staan die ooit bij de AEL in beslag genomen werd. Maar bij de AEL beweren ze hem niet te kennen. Hij zou hij dus geen actief lid zijn.

Volgens de parketwoordvoerder kan de straf verdubbeld worden omdat er racisme in het spel zou zijn. Kan iemand me uitleggen waarom? De ene Islamiet bedreigt de andere omdat die ander te progressief zou zijn. Wat heeft dit met racisme te maken? Of is ieder misdrijf per definitie racistisch als de dader een Vlaming is en het slachtoffer een allochtoon?

Update (19 november 7:00PM): Nu de dader achter de tralies zit, geeft ook Verhofstadt commentaar. Volgens Verhofstadt is er eigenlijk niets aan de hand. De vraag is of dat wel zo verstandig is. Er moet maar één zot rondlopen die dit als een uitdaging interpreteert... Als er dan toch iets zou gebeuren zal iedereen Verhofstadt vragen waarom hij dit niet zag aankomen en geen maatregelen genomen heeft.

De moslimexecutieve heeft duidelijk bijgeleerd. Ze veroordeelt het geweld en de bedreigingen. Ze doet dit wel enkel in het Frans, een Nederlandstalige woordvoerder hebben ze niet.

Update (20 november 4:43PM): Hoegin laat weten dat volgens de Standaard de dader een Algerijnse vader en Belgische moeder heeft. Hij zelf is getrouwd met een Marokkaanse. Dit maakt de opmerking van het parket dat er een racistisch motief is helemaal ongeloofwaardig.
# geschreven door Skender @ 10:05 a.m. Reacties:

De Universiteit Gent en de vrije meningsuiting

 
CDS websiteTijdens deze stortvloed aan bedreigingen zouden we nog vergeten dat niet alleen moslim-fundamentalisten deze tactiek toepassen. De studentenverenigingen KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) en CDS (Christen-Democratische Studenten) mochten dit dinsdag ondervinden.

Beide verenigingen planden die avond een debat over de veroordeling van het Vlaams Blok. (zelfde onderwerp, zelfde avond. Volgende keer misschien beter afspreken?) Het KVHV had hiervoor Frank Vanhecke en Paul Pataer uitgenodigd, bij de CDS zou Gerolf Annemans komen spreken. Zou komen, inderdaad, want de CDS kregen dinsdagmiddag een telefoontje van het rectoraat. Omdat er een tegenbetoging was aangekondigd mocht het debat niet doorgaan in een zaal van de unief: de kans op rellen was te groot. Ook het KVHV debat werd door de rector verboden.

Het KVHV hield dan maar een korte manifestatie in de universiteitsstraat. Ook de tegenbetogers waren op post. Beide groepen werden door een politiecordon uit elkaar gehouden.

KVHV websiteIn maart organiseerde de KVHV een debat tussen Patrick Vankrunkelsven en Filip Dewinter over het vreemdelingenstemrecht. Dit zou de eerste keer worden dat een Vlaams Blok politicus mocht spreken in een zaal van de Gentse universiteit. Ook toen werd er een tegenbetoging aangekondigd, ook toen vreesde de rector voor rellen en liet hij het debat verbieden. De KVHV liet het daar niet bij: ze stapten naar de raad van state en kregen een uur voor de aanvang van het debat in een spoedprocedure gelijk. De universiteit werd verplicht toch een zaal ter beschikking te stellen. Niet de zaal waar het debat oorspronkelijk zou doorgaan, want die werd door tegenbetogers bezet.

Waarom de KVHV dit niet opnieuw probeerde? Omdat ze op papier niet helemaal in orde waren. Ze hadden een zaal aangevraagd voor een debat over Turkije en de EU, maar hadden het onderwerp achteraf gewijzigd. Veel kans om dit proces te winnen hadden ze dus niet. Waarom de CDS hun kans niet waagden? Geen idee. Misschien gaan de CDS'ers wel naar de les en hebben ze dus geen tijd voor juridische avonturen?
# geschreven door Skender @ 8:54 p.m. Reacties:

Shouf shouf habibi 2 uitgesteld

 
GeenStijl.nl meldt dat het vervolg op de film Shouf shouf habibi waarschijnlijk wordt uitgesteld. Regisseur Albert ter Heerdt vindt het te gevaarlijk om nu een komische film te maken over de Islam.

De film Shouf shouf habibi gaat over een Nederlandse jongen van Marokkaanse origine die zijn weg zoekt in de Nederlandse maatschappij. De film was een succes in Nederland, maar de vertoning werd vaak verstoord door Marokkaanse jongeren zonder gevoel voor humor.
# geschreven door Skender @ 9:52 a.m. Reacties:

Mimount Bousakla ondergedoken

 
Volgens Gazet van Antwerpen staat Mimount Bousakla onder bescherming van de politie en is ze ondergedoken op een geheim adres. Bousakla is senator voor de SP.a. Ze vecht al jaren tegen het conservatisme van de koran. Onlangs kwam ze in het nieuws omdat ze er voor pleitte de Moslimexecutieve af te schaffen. Door de moord op van Gogh niet te veroordelen, had deze executieve volgens Bousakla bewezen dat ze het fundamentalisme vertegenwoordigde en niet de gewone Moslims. Bovendien zitten er in de executieve geen Vlamingen en vrouwen. Wat zou Leterme hiervan denken? Heeft Bousakla er zelf om gevraagd om ritueel geslacht te worden, zoals een anonieme beller haar meedeelde?

Op 11 november werd er in de Nederlandse tweede kamer gedebatteerd over de moord op Theo van Gogh. Ayaan Hirsi Ali was niet aanwezig: zij leeft sinds de moord op van Gogh ondergedoken. Ik heb een deel van dit debat gevolgd via een live video stream over het internet. Je voelde aan de tussenkomsten dat de kamerleden er zich van bewust waren dat wat zij beslisten invloed zou hebben op het lot van hun collega. Laten we hopen dat ook bij ons de afwezigheid van mevrouw Bousakla haar collega's wakker schudt opdat de moeilijke periode die ze nu meemaakt niet geheel voor niets zou zijn.

Update (18 november 9:43AM): Volgens collega en partijgenote Myriam Vanlerberghe is Mimount Bousakla niet ondergedoken. Ze staat wel onder politiebescherming.
# geschreven door Skender @ 11:56 a.m. Reacties:

Leterme over vrije meningsuiting

 
Onder de kop "Vrije meningsuiting kent grenzen" mag Yves Leterme vandaag in de krant De Gentenaar commentaar geven op de oprichting van het Vlaams Belang. "Wat die Theo van Gogh allemaal uitkraamde... vrije meningsuiting is belangrijk, maar er zijn grenzen." aldus Leterme. Met andere woorden: het is van Goghs eigen schuld: hij had zijn mond maar moeten houden.

Dit citaat lijkt gevaarlijk veel op wat Piet Hein Donner gisteren zei (zie "Donner wil godslastering opnieuw strafbaar"). Het is nu eenmaal veel makkelijker de Vlamingen en Nederlanders te verplichten hun mond te houden dan onze vrijheid te beschermen tegen moslim fundamentalisten. Donner en Leterme moeten dringend het artikel Boerka noch babe eens lezen van Mia Doornaert. Voor het geval één van beide heren geen abonnement op De Standaard heeft: als je vanuit één van de geselecteerde weblogs een link naar een artikel volgt, mag je het gratis lezen. Ik zit niet tussen de geselecteerde blogs, maar LVB wel. Deze post van LVB bevat een link naar het bewuste artikel.
# geschreven door Skender @ 3:26 p.m. Reacties:

Donner wil godslastering opnieuw strafbaar

 
De Nederlandse Minister van Justitie: Piet Hein Donner, overweegt om godslastering opnieuw strafbaar te maken. Volgens Donner kunnen ook woorden mensen diep kwetsen. Een inperking van de vrije meningsuiting moet drama's zoals de moord op Theo Van Gogh in de toekomst helpen vermijden.

Laat dit nu precies zijn waar Van Gogh vaak tegen waarschuwde: onze vrijheid wordt ingeperkt omdat enkele nieuwkomers (zoals die mensen in het politiek correcte jargon zo mooi genoemd worden) niet gewoon zijn om in een land te leven waar je mag zeggen wat je denkt. Dit is de wereld op z'n kop.

Politici hier en in Nederland schijnen te denken dat je problemen kunt oplossen door meningen te verbieden. Toch is er volgens mij nog nooit iemand van ideeën veranderd omdat hij er voor veroordeeld werd, integendeel! Als mensen hun hart niet meer mogen luchten kroppen ze hun frustraties op. Vroeg of laat moet zoiets tot problemen leiden. Donner zou dus wel eens net het tegenovergestelde kunnen bereiken van wat hij wenst.

In de jaren '70 werd het Christelijke geloof vaak belachelijk gemaakt in boeken, toneelstukken en films. Denk maar aan de film Life of Brian. Dat heeft vaak tot protest geleid, het kwam zelfs tot rechtzaken, maar nooit is het zover gekomen dat de vrije meningsuiting in gevaar kwam. Vandaag kijkt niemand er nog van op als je met Christelijke figuren, symbolen en tradities lacht. Wie weet nog dat Van Gogh ook vaak met Joden en Christenen lachte?

Maar deze vrijheid wordt bedreigd. Wie vandaag een film als Life of Brian zou maken over Mohamed, zal geen bioscoop uitbater vinden die hem wil vertonen: de kans is te groot dat z'n zaal kort en klein geslagen wordt. Ayaan Hirsi Ali leeft ondergedoken omdat ze het aandurfde de behandeling van vrouwen in de Islam aan te klagen. In onze steden leven mensen die niet begrijpen wat democratie is. Zij kunnen niet met vrije meningsuiting omgaan en willen ons met geweld leren wat we mogen zeggen en wat niet. Gelukkig hebben ze nu de steun van Donner. Als hij de wet aanpast dan hoeft al dat geweld niet meer. Wie in een multiculturele samenleving leeft moet daar nu eenmaal de prijs voor betalen. Zoals Van Gogh voorspelde is die prijs onze vrijheid.

Update (16 november 8:32PM): Waarschijnlijk wordt het wetsartikel over godslastering geschrapt. Volgens nu.nl kan een voorstel hierover van D66 op een merderheid rekenen. Het CDA: de partij van minister Donner, is tegen de schrapping.
# geschreven door Skender @ 9:51 p.m. Reacties:

Verhofstadt is boos

 
Nu de juridische strijd tegen het Vlaams Blok gestreden is vindt Verhofstadt dat het maar eens gedaan moet zijn met de media aandacht voor het blok "of welke de nieuwe naam van die partij ook moge zijn". Verhofstadt maakte zich hoorbaar boos in De Wandelgangen vandaag op Radio1. Het wordt volgens Verhofstadt tijd dat de politiek en de media terug keren naar "de orde van de dag". We moeten de kiezers terug halen door "niet te praten over het blok, maar door gewoon aan beleid te doen". Om te illustreren waar de media het dan wel over moeten hebben somt hij een hele reeks prachtige verwezenlijkingen van zijn regering op.

Dat Verhofstadt achter de schermen de media probeert te controleren wisten we al. Denk maar aan wat Derk-Jan Eppink overkwam. Maar dat hij nu ook in het publiek de media de les spelt is ongezien. Al heeft dit natuurlijk als voordeel dat iedereen nu ziet wat voor driftkikker er aan het hooft van dit land staat. Ik betwijfel dan ook of Verhofstadts interventie ook maar één Vlaams Blok kiezer naar de VLD zal lokken.

Verhofstadt nam trouwens niet één keer de naam "Vlaams Belang" in de mond.
# geschreven door Skender @ 8:22 p.m. Reacties:
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding