Skender

The Brussels Journal

 
Vlaanderen is weer een groepsblog rijker, zij het dan één die zich richt op een internationaal publiek. The Brussels Journal is een initiatief van Paul Belien, Luc Van Braekel, Jos Verhulst en Eliab Harvey. De eerste twee hoeven in bloggend Vlaanderen niet meer voorgesteld te worden. Voorlopig zijn zij ook de enigen die al iets geschreven hebben voor The Brussels Journal. Jos Verhulst ken ik via het tijdschrift Secessie waarvoor hij enkele artikels schreef. Hij is doctor in de quantum-chemie en een pleitbezorger van de directe democratie. Eliab Harvey kan ik vooralsnog niet plaatsen. Een zoektocht in Google levert vooral informatie over ene Sir Eliab Harvey die stierf in 1830.

Wie op "About" klikt, krijgt de melding "This page is under construction", maar aan de auteurs te zien wordt dit vooral een liberale en Vlaamse blog. Vlaamse politici klagen soms dat de internationale pers zich vooral over België informeert op basis van de Franstalige media, en bijgevolg de Vlaamse kijk op de zaken niet kent. Een blog als deze kan daar misschien iets aan doen.
# geschreven door Skender @ 12:46 p.m. Reacties:

Tsjeven!

 
Ucon logoHet doek over "de Ucon" (stadium) is gevallen. Deze bloeiende sporthal wordt door het Gentse stadsbestuur bij hoogdringendheid onteigend. Van die onteigening was al langer sprake. De sporthal zou samen met het circus Mahy en enkele andere gebouwen plaats moeten ruimen voor het muziekforum. Toen duidelijk was dat het muziekforum er niet zou komen, kregen de sportclubs die in de Ucon trainen weer hoop, maar tevergeefs. Ook al komt het forum er niet: de Ucon moet weg.

Enkele sportclubs nodigden onlangs nog alle gemeenteraadsleden uit om de sporthal te bezoeken. Er kwamen vertegenwoordigers van zowat alle partijen op af die allemaal hun steun toezegden. Al waren de vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen wel zo eerlijk om toe te geven dat ze "maar" gemeenteraadsleden zijn en dus eigenlijk binnen hun partij niets te zeggen hebben.

Officieel zijn er momenteel geen plannen voor een gebouw in de plaats van de Ucon. Er was wel al een proefballonnetje om er eventueel een nieuwe bibliotheek te zetten, maar dat was maar één van de vele mogelijkheden. Echt logisch lijkt het niet om een degelijke, veel gebruikte sporthal bij hoogdringendheid te onteigenen als je nog niet eens weet wat je achteraf met de grond zult doen. Het Vlaams Belang vroeg gisteren dan ook in de gemeenteraad om niet over de onteigening te stemmen. Niet alleen werd deze vraag door alle andere partijen verworpen, de onteigening zelf werd door iedereen, behalve het Vlaams Belang goedgekeurd (Het VB stemde tegen).

Wat bezielt de CD&V om eerst aan de sportclubs te beloven dat ze hen zullen steunen en dan voor de onteigening te stemmen? Ze konden zich toch op z'n minst onthouden? Wie keurt nu een onteigening goed als het stadsbestuur niet eens kan zeggen wat ze met de grond zullen doen? Zou het stadsbestuur het achter de schermen al op een akkoordje gegooid hebben met enkele projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen? En zou de sociale huisvestingsmaatschapij van CD&V-signatuur daar een kruimeltje van mogen meepikken? Hoe stom kun je zijn om je als oppositiepartij zo te laten omkopen!

Update (29 juni 10:50PM): Ik ben daarnet eventjes langs de Ucon gewandeld voor wat fotootjes om dit artikeltje wat op te fleuren. Uit beleefdheid vroeg ik eerst aan de vriendelijke jongeman achter de toog of hij daar geen problemen mee had. Die had hij niet, maar voor de zekerheid zou hij toch eerst eens de "verantwoordelijke" opbellen. Die verantwoordelijke was kort en duidelijk: geen foto's en dat van die onteigening dat klopt niet. Het "gerucht" dat de gemeenteraad dit had goedgekeurd had hij ook al gehoord, maar het klopte niet. De website van de stad Gent is daar nogthans vrij duidelijk over. Volgens het Word-document heeft de eigenaar van de Ucon zelfs een bezwaarschrift ingediend. Waarom doet hij dan nu alsof hij van niets weet?
Website Stad Gent

Misschien wil hij eventuele nieuwe klanten niet afschrikken, wat natuurlijk begrijpelijk is. Of misschien hoopt hij het alsnog op een akkoordje te gooien met de stad?

Om het gebrek aan foto's goed te maken heb ik op weg naar huis deze zonsondergang getrokken aan het Prudens Van Duyseplein.
zonsondergang
# geschreven door Skender @ 7:55 p.m. Reacties:

Kippetjes

 

M'n grootmoeder hield vroeger kippen. Niet zozeer voor de eieren, maar voor het vlees. Ieder jaar kocht ze kuikentjes die ze grootbracht om te slachten. Maar dat was vroeger, toen mensen nog wisten waar hun eten vandaan kwam, toen dieren nog gewoon dieren waren en de "dierenrechten" nog niet uitgevonden waren.

Vandaag hebben dieren rechten. Zo hebben ze het recht om geslacht te worden door een gediplomeerd slachter. De media lieten ons vandaag weten dat ook kippen dat recht hebben. De federale overheid stuurt een brief naar alle jeugdbewegingen om hen daar op te wijzen. Ook ik heb ooit in de jeugdbeweging geholpen bij het slachten van kippen. Het onthoofden van onze maaltijd (3 kippen en een kalkoen) heb ik aan anderen overgelaten, maar ik heb wel geholpen bij het pluimen en het klaarmaken. Iemand van onze groep studeerde op dat moment voor slager en hem viel de eer te beurt om de kalkoen te slachten. Niet dat hij dat beter deed dan de anderen. Hij was dan ook nog lang niet afgestudeerd.

Wat je zelf maakt smaakt altijd beter. Zeker als je buiten op een houtvuurtje kookt. Wat kan het je schelen dat je vlees wat aanbrand? Je bent uren bezig geweest met het voorbereiden van deze feestmaaltijd en je geniet ervan. Als je vandaag al het geluk hebt dat je een open vuur mag maken, zul je het dus met kip uit de supermarkt moeten doen. Jammer.

Deze kippengeschiedenis doet me denken aan het verhaal van een vriend van mij die lesgeeft in een beroepsschool. Zijn leerlingen konden niet geloven dat ook sommige planten giftig zijn. Gif was volgens hen per definitie door mensen gemaakt, want alles wat "bio" is, is gezond. Het zegt veel over hoeveel voeling deze jongeren hebben met de natuur. Dieren en planten zijn een soort museumobject geworden. Misschien ga je ze wel eens bezoeken tijdens een schoolreis, maar kom er vooral niet zelf aan want dat mag enkel nog door "gediplomeerden".

# geschreven door Skender @ 11:13 p.m. Reacties:

Sprokkels

 
  • Het ziet er naar uit dat er volgend jaar 2 mogelijke opvolgers voor de DVD zullen zijn: HD-DVD en Blu-ray. De gesprekken tussen de ontwikkelaars van beide systemen zijn mislukt. Beide systemen hebben de steun van een deel van de filmindustrie. Het zou dus best kunnen dat wie films van Disney en ook films van Warner Bros. wil kopen zowel een Blu-ray- als een HD-DVD-speler in huis zal moeten halen
  • Na de oprichting van een denktank met Filip Dewinter heeft Hilbrand Nawijn de LPF-fractie verlaten. De andere LPF-leden vonden het ongepast om Dewinter uit te nodigen in het huis van Pim Fortuyn aangezien Fortuyn nooit voorstander was van een samenwerking tussen zijn lijst en het toenmalige Vlaams Blok.
  • CD&V is van gedacht veranderd. De partij steunt het sp.a-voorstel voor homo-adoptie niet langer en komt met een eigen voorstel voor "mee-ouderschap" en "zorgouderschap".
  • Kreten en gefluister komt met een nieuwe aflevering in het verhaal rond De Gucht en Audrey Van Zyl. De Gucht zou op een terrasje gesignaleerd zijn op het moment dat hij op het benefiet-diner verwacht werd.
# geschreven door Skender @ 10:52 p.m. Reacties:

Adopteer een blog

 
Er was de voorbije weken wat heisa over Chinese weblogs. Eerst kwam er de verplichting van de Chinese overheid om je blog te registreren. Blogs die kritiek leveren op het regime en blogs die niet geregistreerd zijn zullen niet meer vanuit China bereikbaar zijn en de bloggers zullen opgespoord en gestraft worden. Daarna kwam de mededeling dat Microsoft Chinese bloggers zou censureren die gebruik maken van MSN spaces. Nu is er de actie "Adopt-a-blog". Bloggers kunnen zich via deze actie kandidaat stellen om ruimte op hun server ter beschikking stellen voor vrijheidlievende Chinese blogs. De bedoeling is dat deze blogs over zoveel verschillende servers verspreid worden opdat het praktisch onhaalbaar zou zijn om ze allemaal te blokkeren. De deelnemende blogs kun je vinden via Technorati.
# geschreven door Skender @ 8:26 p.m. Reacties:

Onbeleefd

 

Volgens Kreten en gefluister is de vrouw van Jef Valkeniers een petitie begonnen waarin ze het VLD-partijbestuur vraagt om Karel De Gucht af te zetten als minister van buitenlandse zaken. Mevrouw Valkeniers heet Audrey Van Zyl. Ze was ooit zelf minister in haar geboorteland Zuid-Afrika en is nu lid van de VLD.

De aanleiding tot de petitie is de afwezigheid van De Gucht op een benefiet-diner. De Gucht had maanden op voorhand toegezegd om als gastspreker deel te nemen, maar stuurde uiteindelijk zijn kat. De genodigden, waaronder de ambassadeur van Zuid-Afrika, konden daar niet echt om lachen. "Als hij als Minister van Buitenlandse Zaken zich zo onbeleefd opstelt tegenover de vertegenwoordigers van andere landen en tegenover zijn eigen partijgenoten, is hij niet de gepaste persoon om mij te vertegenwoordigen in onze regering" zegt Van Zyl.


Valkeniers, die lid is van het partijbestuur, distantieert zich van de actie.

# geschreven door Skender @ 7:08 p.m. Reacties:

Dienstmededeling

 

Deze blog zit in een nieuw kleedje. Ik heb het getest met Konqueror, Firefox en IE en alles lijkt OK. Als je toch problemen zou ondervinden of als je andere opmerkingen hebt, laat dan een berichtje achter in de comments.

Ik werk mee aan " In Flanders Fields". Dit project verzamelt de politieke artikels van verschillende Vlaamse blogs. Alles wat hier staat en over politiek gaat zal ook daar verschijnen.

# geschreven door Skender @ 12:33 p.m. Reacties:

Regeringscrisis...?

 
"We moeten Brussel dwingen nachtvluchten toe te laten. Willen ze niet, dan moet de federale regering de geldkraan voor Brussel dichtdraaien. Desnoods is Zaventem een regeringscrisis waard." zegt Jean-Marie Dedecker in Het Nieuwsblad. Zou de VLD na het migrantenstemrecht, DHL en BHV dan toch eens haar tanden laten zien...?
# geschreven door Skender @ 9:10 a.m. Reacties:

Typisch Belgisch

 
VenetieNa het frietenverhaal is er nu de vlaggenrel. Aangezien cultuur een bevoegdheid is van de gemeenschappen, mogen Vlaanderen en Wallonië elk om beurt een kunstenaar naar de de Biënnale van Venetië sturen. Dit jaar is Vlaanderen aan de beurt. Aan het Belgische paviljoen wapperde dan ook de Vlaamse leeuw. Dat was niet naar de zin van de Franstaligen die gisteren op de openingsreceptie aanwezig waren. Zij maakten zich boos waarop bij wijze van compromis besloten werd om naast de leeuw ook een driekleur te hangen. Maar een Belgische driekleur blijkt in Italië niet makkelijk te vinden te zijn, zelfs niet in een Belgisch paviljoen. Voorlopig hangt er dus nog steeds enkel een leeuw.
# geschreven door Skender @ 11:20 a.m. Reacties:

Gebrek aan respect

 
Onze politici stellen zichzelf graag voor als kampioenen van de democratie. Je hebt de democraten en de mestkevers. Iedereen beweert natuurlijk tot de eerste groep te behoren. Maar als die democratie ook maar een beetje inspanning van hen vraagt is de liefde snel over. Zo is de plenaire vergadering van de senaat vandaag afgelast: geen enkele minister kon zich vrijmaken om op vragen van de senatoren te antwoorden! De Chinese muur en de terracotta-krijgers zijn natuurlijk veel interessanter dan die bemoeiallen van senatoren met hun irritante vragen. Bovendien vonden de ministers die wel thuis zijn het nodig om net nu een ministerraad te houden. Er was dus niemand beschikbaar om z'n democratische plicht te vervullen. Is er ergens een journalist die hen hier nog eens aan wil herinneren als tijdens de volgende verkiezingsstrijd nog maar eens beweerd wordt dat het voortbestaan van de democratie op het spel staat?
# geschreven door Skender @ 2:51 p.m. Reacties:

Het Emmaüskasteeltje

 
De "Foto van de dag" op Gent.blogt bracht een voor velen onbekend stukje Gent onder de aandacht. De redactie wist zelfs niet goed om welk gebouw het nu eigenlijk ging. Eerst was er sprake van de achterkant van Het Toreken, maar al gauw werd duidelijk dat het om het Emmaüskasteeltje ging.

Dit kasteeltje werd gebouwd rond 1700. Je kunt het vinden in de Sint-Pietersnieuwstraat ter hoogte van de Chocoladebar. Het was jarenlang in slechte staat, maar werd in 2000 gerestaureerd door de projectontwikkelaar die er studio's liet bouwen.
 

Van 1872 tot 1957 was het eigendom van brouwerij Donny. Een afbeelding van het kasteeltje sierde de flesjes van de brouwerij. De oprichter van de brouwerij was prof scheikunde. Hij maakte dankbaar gebruik van de bodemstructuur van de Blandijnberg waardoor hij zeer zuiver grondwater kon bovenhalen.
 

Bij de brouwerij hoorden 2 ijskelders (gebouwd in 1872). In de 19de waren er veel dergelijke kelders in Gent. Ze werden gebruikt om ijs op te slaan dat per schip werd aangevoerd uit Noorwegen. Het ijs werd verkocht maar werd ook in de brouwerij gebruikt om de drank fris te houden en voor de productie van koolzuurgas. Lange tijd werd gedacht dat die kelders allemaal verdwenen waren, maar in 1998 bleken de 2 kelders van brouwerij Donny er nog te zijn. De kelders zijn indrukwekkend groot: de ene is 15 meter diep en heeft een inhoud van 1 200 m3, de andere is 12 m diep en 1 000 m3 groot.

Vroeger was het Emmaüskasteeltje zichtbaar vanop het water aan de Muinkkaai, maar sinds de bouw van het stookhuis van de universiteit in de jaren '30 was dat niet langer het geval. Na de restauratie wouden sommigen het stookhuis, dat toch al jaren leeg stond, laten afbreken om het kasteeltje opnieuw zichtbaar te maken. Ook in de gemeenteraad werd dit besproken. (Omdat momenteel aan het stookhuis gewerkt wordt kun je op de foto hieronder een stukje van het kasteeltje doorheen het stookhuis zien)
 
 

Maar dat stookhuis blijkt, samen met de boekentoren, een resultaat te zijn van het onderzoek van de Genste prof. Magnel die een pionier was in het gebruik van Beton. De unief, die eigenaar is, heeft bovendien andere plannen. Momenteel wordt het stookhuis omgebouwd om op termijn de brug te vervangen als studentenhuis. Daarna zullen de huizen die de unief in de Sint-Pietersnieuwstraat al jaren laat verkrotten, plaats moeten maken voor een nieuwe auditorium.
 
 

De boekentoren, die ook niet in al te beste staat is:
 

En als je dan toch in de buurt bent, neem dan ook eens een kijkje in dit gerestaureerd beluikje in de Hoverniersberg:

Bronnen: Het Emmaüskasteeltje, Het Emmaüskasteeltje (2), Gent van toen & nu: 2 De verborgen stad.
# geschreven door Skender @ 9:23 p.m. Reacties:

Theo was een Turkenvriend

 
Theo Van Gogh werd vermoord door (blanke) racisten die niet konden verkroppen dat hij de Turken verdedigde. Dat melden enkele Turkse media ons (link 1 link 2 screenshot). De moord op Van Gogh wordt afgeschilderd als een "racistisch gemotiveerde aanval". De moordenaars waren "extremisten die boos waren omdat hij een film aan het maken was over de Turkse gemeenschap in Nederland." Dergelijke incidenten tonen aan dat we ons zorgen moeten maken om het anti-islamitisch en anti-Turks racisme in Europa, aldus nog de Turkse krant Hürriyetim.


Theo was dus een martelaar voor het Turkse volk. Deze beweringen worden ondersteund door uitspraken van Europees parlementslid Richard Howitt (Labour). Misschien moeten je hem zelf maar eens vragen of de Turken hem verkeerd citeren, of dat hij misschien zelf de feiten verdraaid heeft. In het laatste geval wacht hem nog een mooie toekomst als minister van media in Cuba of Noord-Korea.
# geschreven door Skender @ 2:08 p.m. Reacties:

Nog wat over De Gucht en Europa

 
  • Voor wie het filmpje met de uitspraken van De Gucht niet wil of kan bekijken heeft Hoegin de tekst uitgetypt.
  • Intussen verdedigt Het Laatste Nieuws zich in een mededeling.
  • Meer en meer mensen betwijfelen ook of de Belgen tijdens een referendum wel voor gestemd zouden hebben. Derk Jan Eppink had het er over in ZwartofWit en Louis Tobback in De Zevende Dag.
  • De Gucht heeft zich per brief verontschuldigd nadat Balkenende had laten weten dat excuses via de media onvoldoende waren. Hij blijft er wel bij dat België een betere campagne gevoerd zou hebben en dat de Belgen ja gezegd zouden hebben.
  • Nu moeit ook Leterme zich ermee. Hij wil de Nederlanders duidelijk maken dat de uitspraken van een federaal minister komen en dat de Vlaamse regering daar niets mee te maken heeft.
# geschreven door Skender @ 4:46 p.m. Reacties:

Ook kinderen een eID?!

 
De socialistische staatssecretaris Peter Vanvelthoven laat weten dat nu ook kinderen onder de 12 een elektronisch identiteitsbewijs zullen krijgen. Dat zou nodig zijn om hen veilig te laten surfen en chatten... Wil dat nu zeggen dat je als ouder verplicht bent om bij de geboorte van je kind zo'n ding te kopen? Welk bedrijf zal dit lucratieve contract binnen halen? Ben ik de enige die nu moet denken aan die ontzettend nuttige groene bakken die we ooit van onze geliefde overheid cadeau kregen?


Update (6 juni 19:3PM): Het ding wordt weldegelijk verplicht. Of je nu al kunt lezen of niet doet er niet toe: je moet een kaartje kopen om veilig te kunnen chatten. Hoe veilig? Dat zien we dan wel.
# geschreven door Skender @ 12:23 p.m. Reacties:

Onze opperdiplomaat doet het weer

 
Zaterdag vertelde De Gucht aan Het Laatste Nieuws dat de campagne van de Nederlandse regering voor het grondwet-referendum op niet veel trok. "Dan hadden Verhofstadt en ik het wel anders aangepakt. Zeker weten dat België ja had gestemd" klonk het zelfverzekerd. Inderdaad, België heeft ja gestemd. Maar blijkbaar was onze regering toch niet zelfzeker genoeg om te vragen hoe de bevolking daarover denkt. Zo is het wel makkelijk om kritiek te geven.

Maar daar liet De Gucht het niet bij. Hij vond het bovendien nog eens nodig om de Nederlandse eerste minister door het slijk te sleuren: "Daarna kiest de massa voor Jan Peter Balkenende: een mix van Harry Potter en brave stijfburgerlijkheid, een man in wie ik geen spoortje charisma kan ontwaren.". Balkenende kon daar niet echt mee lachen. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken roept maandag zelfs de Belgische ambassadeur op het matje. De Gucht liet intussen vanuit China weten dat hij dat helemaal niet zo gezegd heeft. De journalist heeft zijn woorden verdraaid. Wat jammer voor De Gucht dat de journalist in kwestie alles op band heeft en bovendien zo vriendelijk was dat bandje aan enkele Nederlandse collega's door te spelen. Wat moeten we eigenlijk met zo'n minister van buitenlandse zaken die er zelfs in slaagt om ruzie te stoken binnen de Benelux?
# geschreven door Skender @ 11:45 a.m. Reacties:

Italiaans referendum over de Euro?

 
Sinds de referenda in Frankrijk en Nederland zijn er blijkbaar enkele taboes gesneuveld. Terwijl Verhofstadt vindt dat het hoog tijd wordt voor een verenigde staten van Europa, pleit de Italiaanse minister van Sociale Zaken voor de herinvoering van de Lire. Volgens minister Roberto Maroni is de Euro een mislukking. Het gaat slecht met de economische groei in de Euro-zone, terwijl Groot-Brittannië er wel in slaagt mooie cijfers voor te leggen. "Drie jaar lang heeft de euro aangetoond dat de munt niet opgewassen is tegen de vertraging van de economie, het verlies aan competitiviteit en de crisis op het vlak van werkgelegenheid." aldus Maroni, die nu een referendum wil waarbij de Italianen de keuze zouden krijgen tussen de huidige Euro en een systeem waarbij de Euro en de Lire naast elkaar zouden bestaan.
# geschreven door Skender @ 11:25 a.m. Reacties:

Amateurisme bij vrtnieuws.net

 
Er staan wel vaker foutjes op vrtnieuws.net. Op zich niet onbegrijpelijk: iedereen vergist zich wel eens. Zeker via een medium als het internet waar alles snel moet gaan. Maar dit zou toch niet mogen:

# geschreven door Skender @ 11:18 p.m. Reacties:
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding