Skender

EUCD: stand van zaken

 
Morgen stemt de bevoegde commissie over de EUCD. Marcel Heymans bezocht vorige week verschillende partijen om hen uit te leggen waarom dit voorstel volgens te muziekindustrie niet ver genoeg gaat. Maar ook anderen beginnen er stilletjesaan aandacht aan te besteden. Zo schreef ZDnet een artikeltje over een amendement op dit voorstel dat, naar Duits voorbeeld, een heffing op computers wil invoeren. Ook test-aankoop verzet zich tegen de EUCD. Volgens de EUCD mag je niet langer een kopie maken voor persoonlijk gebruik (als de cd beveiligd is) en toch worden de vergoedingen aan de muziekindustrie voor die kopies niet afgeschaft, ze worden zelfs uitgebreid. Test-aankoop vindt dat niet logisch.

De EUCD wordt morgen in de commissie waarschijnlijk goedgekeurd. Als we nog aanpassingen willen, moeten we de leden van de commissie daan NU van overtuigen. Argumenten kun je vinden via google, of in mijn tekst over de EUCD.
# geschreven door Skender @ 11:44 a.m. Reacties:

Citaat

 
# geschreven door Skender @ 11:42 a.m. Reacties:

Somers en het compromis

 
 Het Laatste nieuws brengt een interessant artikel over de interne keuken van de VLD. De beslissing om Hugo Coveliers uit het partijbestuur te zetten, maar niet uit de partij, zou een compromis geweest zijn tussen Jean-Marie Dedecker en de VLD-top. Bart Somers kreeg wel toestemming om "bij een volgende overtreding van Coveliers", de procedure te starten waarmee hij uit de partij kan worden gezet.

Vandaag, amper een dag na het bewuste partijbestuur, maakt Somers daar al gebruik van: de procedure tegen Coveliers werd opgestart. Het lijkt er dan ook sterk op dat Somers nooit echt van plan was om zich aan dit "compromis" te houden.

Coveliers zelf noemt de beslissing van Somers "lachwekkend". Een reactie van Dedecker is er, voor zover ik weet, nog niet.

Update (28 januari 5:50PM): Druppels wijst op een nogal ongelukkig gekozen citaat dat de VLD-webstek siert: "De essentie van politiek is gezond van mening kunnen verschillen." (Patrick Dewael in Het Nieuwsblad, 22.01.2005)
# geschreven door Skender @ 8:45 p.m. Reacties:

Gaia

 
GaiaIk heb het niet zo voor Gaia. Maar het siert hen dat ze hun principes verdedigen, ook wanneer het niet politiek correct is om dat te doen. Zo diende Gaia klacht in tegen een man die er openlijk voor uitkwam dat hij tijdens het offerfeest thuis een schaap slachtte. Er werd ook klacht ingediend tegen onbekenden aangezien de man beweert dat hij nog tientallen andere moslims kent die hetzelfde deden.

De reactie van de beklaagde liet niet lang op zich wachten. Hij belde Gaia op met de mededeling: "Ik ga jullie kapotmaken", "En die Vandenbosch met zijn scheve smoel, zal wel in de rechtszaal geraken maar er zeker niet meer uit". Het gevolg: een tweede klacht. "Het gerecht moet die mijnheer meteen duidelijk maken dat hij ver over de schreef gaat." zeggen ze bij Gaia. Bovendien hebben ze bij Gaia hun bedenkingen "bij het stilzwijgen van de Antwerpse moslimvertegenwoordigers over het gedrag van de man".
# geschreven door Skender @ 3:23 p.m. Reacties:

Citaat

 
# geschreven door Skender @ 3:19 p.m. Reacties:

Misdaad loont

 
In Nederland heeft een bankovervaller 2000 euro gekregen als vergoeding voor het pistool dat hij tijdens de overval gebruikte. De buit moet hij wel teruggeven. Ik doe dan ook een oproep aan alle Vlaamse criminelen: verhuis naar Nederland! Als je de pech hebt om daar gepakt te worden, krijg je ten minste een vergoeding voor de gemaakte kosten! Als die kostenvergoeding je te weinig lijkt, kun je natuurlijk altijd beweren dat zo'n pistool jou 3000 euro gekost heeft. Ik vermoed dat je bij een illegale wapenaankoop geen factuurtje krijgt, je kunt dus beweren wat je wil. (Weet iemand hoe dat hier zit?) (via geenstijl)
# geschreven door Skender @ 2:22 p.m. Reacties:

Meer over software patenten en democratie

 
 Vrijdag schreef ik snel een tekstje over de spoedactie van softwarepatenten.be. Omdat ik toen geen tijd had om meer achtergrondinformatie te geven, doe ik dat nu.

Momenteel is een patent op software in de Europese Unie waardeloos. Toch heeft het Europese patentenbureau er al meer dan 30 000 toegekend, voornamelijk aan Amerikaanse en Japanse bedrijven. De argumentatie van het patentenbureau voor deze werkwijze is dat het ook bevoegd is voor een aantal landen buiten de EU. De rechtbank moet volgens het bureau maar uitmaken of een patent al dan niet rechtsgeldig is.

In 2002 lag er een voorstel klaar in het Europees Parlement dat software patenten naar Amerikaans voorbeeld zou legaliseren. Grote bedrijven als IBM en Microsoft steunden deze tekst. Het zag er dan ook naar uit dat dit voorstel zonder problemen goedgekeurd zou worden. Toch kwam er protest. Eerst uit de hoek van de vrije software ontwikkelaars, maar later ook vanuit het bedrijfsleven. De Europese software industrie draait vooral op KMO's. Zij beseften dat ze de duimen zouden moeten leggen voor de duizenden patenten van grote (vooral Amerikaanse) bedrijven. Deze persmededeling van OpenStandaarden.be geeft een goed overzicht van de argumenten tegen dit Europees voorstel.

Het is niet eenvoudig om de leden van het Europees Parlement te informeren over een technische kwestie als software patenten. Het protest tegen deze patenten werd gecoördineerd door de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII). Dankzij het werk van talloze vrijwilligers slaagden zij er in heel wat parlementsleden te overtuigen van de gevaren van software patenten. Op 24 september 2003 keurde het parlement de richtlijn goed, maar het voegde heel wat amendementen toe. Patenten konden alleen gaan om een geheel waarin hard- en software samenwerkten. Software op zich kon niet gepatenteerd worden. Patenten konden ook niet gebruikt worden om te vermijden dat concurrenten hun software compatibel maken met de jouwe. De tegenstanders van software patenten hadden dus een duidelijke overwinning behaald.

Maar de ontnuchtering volgde al snel. Na de stemming in het parlement, is het de taak van de Raad van Ministers om alle amendementen te bundelen tot een duidelijke richtlijn. Dit gebeurde in 2004 onder het Ierse voorzitterschap. Maar de tekst die de Raad van Ministers opstelde liet zo goed als alle beperkingen die het parlement had opgelegd, gewoon vallen. Heel wat parlementsleden voelden zich beledigd en spraken over een totaal gebrek aan respect voor de democratie. Toch keurde de Raad van Ministers het voorstel goed op 18 mei 2004. Na de goedkeuring door de Raad van Ministers, moet het voorstel opnieuw naar het Europees Parlement. Maar daar is een 2/3 meerderheid nodig om het nog te kunnen aanpassen.

Uitendelijk bracht de uitbreiding van de EU redding. Met deze uitbreiding veranderde ook de stemprocedure in de ministerraad. De goedkeuring van 18 mei was hierdoor niet langer geldig. Bovendien leken de nieuwe lidstaten tegen software patenten te zijn.

Maar de voorstander van patenten gaven niet op. Onder het Nederlands voorzitterschap werd op 20 december 2004 een poging gedaan om software patenten toch stilletjes goedgekeurd te krijgen op een bijeenkomst van de ministers van Landbouw en Visserij. Er kwam zware kritiek op deze poging, die in strijd zou zijn met de Procedure van de Raad van Ministers. Uiteindelijk eiste Polen dat dit punt van de agenda zou worden gehaald. Dit resulteerde in een petitie waarin meer dan 25 000 mensen Polen steunden.

Thank you, Poland!


De acties tegen software patenten hebben indruk gemaakt bij de Europese politici. Ze werden een "schoolvoorbeeld van e-democratie" genoemd. Maar ook de Europese Unie heeft bij de actievoerders indruk gemaakt. Velen onder hen zijn geschokt door de ondoorzichtige en ondemocratische werking van de unie. Deze unie wordt geleid door bureaucraten, die niet gewoon zijn tegenwind te krijgen. Maandag zullen zij waarschijnlijk opnieuw proberen om achter de schermen landbouwministers te laten stemmen over software patenten, in de hoop dat er in het parlement geen 2/3 meerderheid gevonden wordt tegen dit voorstel.

 Hoe vaak horen we ministers niet zeggen "we moeten van Europa". Voor sommige materies kan het misschien zinvol zijn om op Europees niveau beslissingen te nemen. Maar die besluitvorming moet dan wel transparant en democratisch verlopen. Het overhevelen van een bevoegdheid naar het Europees niveau mag niet betekenen dat de Europese bevolking voorgoed de controle kwijt is over de beslissingen die in het kader van die bevoegdheid genomen worden. Zolang Europa niet democratisch werkt, zou iedere politicus moeten weigeren Europese richtlijnen uit te voeren, als ze met het argument "we moeten van Europa" door onze strot geramd worden.

Mark Eyskens beweerde onlangs in Knack dat het dwaas zou zijn om een referendum te houden over de Europese grondwet. Die grondwet is te moeilijk om verstaan te worden door de gewone burger. Enkel de Europese bureaucraten zijn verstandig genoeg om te oordelen over deze grondwet. Niet waar: "De grondwet is het charter dat het volk tegen staatswillekeur beschermt" was de reactie van Paul Belien. Als een grondwet onleesbaar is, vergroot dit de mogelijkheden van politici en bureaucraten om te doen wat ze willen. Als de Europese grondwet onleesbaar is, is dit een bewuste poging om de democratie aan banden te leggen. Iedere vrijheidlievende Europeaan zou zich hiertegen moeten verzetten.
# geschreven door Skender @ 11:50 a.m. Reacties:

Communicatiefoutje?

 
Vrijdag schreef De Morgen dat Tsunami 12-12 giften van het Vlaams Belang weigert. Blijkbaar had het Vlaams Belang 12.500 euro gestort. Volgens de woordvoerder van Tsunami 12-12 vonden alle deelnemende organisaties dat ze dat geld niet konden aanvaarden. Maar later op de dag kwamen ze plots terug op die beslissing: "Het komt aan de individuele organisaties toe om te beslissen over het aanvaarden van giften" luidde de mededeling.

Wat die individuele organisaties beslisten werd vandaag duidelijk: Oxfam en Unicef weigeren het geld. Caritas, het Rode Kruis en Handicap International nemen het wel aan. Het Rode Kruis benadrukt bovendien nog eens dat het nooit politieke standpunten inneemt.

't Is maar dat u weet welke hulporganisaties meer belang hechten aan politieke profileringsdrang dan aan noodhulp.

Update (23 januari 10:30AM): LVB poste een stukje uit De Standaard in zijn citaten-blog, onder de titel "12-12 misbruikt vertrouwen". "12-12 is gebaseerd op de gedachte van godsvrede. Tegenover een onheil dat in de mensengeschiedenis zijn gelijke niet kent, vallen alle tegenstellingen weg. Dat was het idee. [...] De oprisping van de consortiumleden is dus inhoudelijk totaal onverdedigbaar. Daarnaast getuigt ze natuurlijk van ergerlijk tactisch onvermogen."
# geschreven door Skender @ 10:56 p.m. Reacties:

Is Europa democratisch?

 
 Nadat de Raad van Ministers de bezwaren van het Parlement zomaar van tafel veegde, werd vorige maand geprobeerd om de ministers van landbouw te laten stemmen over software patenten. Polen verzette zich daar tegen, waardoor het punt van de agenda werd gehaald. De FFII vreest nu dat maandag opnieuw een poging zal worden ondernomen om die software patenten snel goed te keuren. Softwarepatenten.be roept daarom op tot een spoedactie.

Wie dit dossier een beetje volgt, kan niet anders dan zich ernstige vragen stellen bij het democratische gehalte van Europa. Eén van de slogans van de tegenstanders van software patenten is niet voor niets "Power to the parliament".
# geschreven door Skender @ 4:58 p.m. Reacties:

Castro en de SP.A

 
Gisteren schreef Hoegin over een artikel uit De Standaard, waarin Steve Stevaert de draak steekt met Condoleezza Rice. Rice had Cuba genoemd in haar lijstje "voorposten van de tirannie". Hoegin linkt in zijn artikel naar een tabel waaruit blijkt dat het Castro-regime verantwoordelijk is voor (afhankelijk van de bron) tussen de 35 000 en 141 000 doden. Dat belet Stevaert blijkbaar niet om tijdens zijn vakantie bij Castro op bezoek te gaan.

Maar de SP.A geeft het Castro regime ook materiele steun. Het Vlaams Belang verstuurde vandaag een persmededeling waarin ze aanklagen hoe verschillende SP.A-ministers het Castro-regime steunen. Op onze kosten uiteraard.

In dit verband zijn ook de reacties op het artikel over Hayek bij LVB interessant. The Outlaw Michael Cosyns stelt daar dat totalitaire regimes die een economisch liberaal beleid voeren, zichzelf opheffen. Dictaturen met een socialistisch beleid houden de bevolking arm en houden zo zichzelf in stand.
# geschreven door Skender @ 3:51 p.m. Reacties:

De EUCD binnenkort ook in België

 
 Vorige week maandag stond er een interview met Marcel Heymans (het gezicht van de Belgische platenindustrie) in De Tijd. Heymans kondigde daar in aan dat de Belgische wetgeving over auteursrechten dit jaar zou worden aangepast aan de European Union Copyright Directive (EUCD). Die EUCD is een Europees verdrag uit 2001 dat vergelijkbaar is met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

De bedoeling van zowel de DMCA als de EUCD is om de auteursrechten-wetgeving aan te passen aan het internet. Op zich is dat een goede zaak, maar ze gaan daar zeer ver in: ze verbieden het omzeilen van beveiligingen. Dit klinkt misschien logisch, maar het is het niet. De technologie komt zo boven de wet te staan.

Onder de huidige wetgeving heb je het recht om van een CD een kopie te maken voor persoonlijk gebruik. De artiesten worden hiervoor vergoed met de opbrengst van een heffing op lege CD's. Tegenwoordig wordt dat door allerlei kopiëer-beveiligingen bemoeilijkt, maar niet onmogelijk gemaakt. Er bestaan (nog?) geen waterdichte beveiligingen. Maar de EUCD geeft die beveiligingen een wettelijke bescherming. Je mag een beveiliging niet omzeilen. De reden waarom je hem wilt omzeilen doet niet langer ter zake, het omzeilen op zich is strafbaar. Gedaan dus met het recht om een back-up te maken van je CD's.

 Ik ben op zoek gegaan naar het wetsontwerp dat de EUCD in België moet invoeren. Je kunt het nalezen op de webstek van De Kamer. (Het gaat om dit PDF-document.) Ik ben geen jurist en heb het lange, onoverzichtelijke wetsvoorstel ook niet helemaal uitgeplozen. Maar ik vrees dat het omzeilen van beveiligingen binnenkort ook in België verboden zal zijn. Lees er de artikels 19 (pagina 51) en 26 (pagina 71) maar eens op na: "Eenieder die een doeltreffende technische voorziening omzeilt en dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, is schuldig aan een misdrijf dat wordt bestraft overeenkomstig de artikelen 14 tot 17." Ook het maken van software om beveiligingen te omzeilen, het verspreiden van dergelijke software en de verspreiding van informatie over het omzeilen van beveiligingen worden door deze wet verboden.

Dit lijstje voorbeelden toont aan wie door deze wet allemaal in de problemen kan komen:
  • Iedere Linux-gebruiker die een legaal aangekochte DVD bekijkt op zijn computer, is strafbaar! De inhoud van een DVD-video is versleuteld. Om een DVD te kunnen afspelen, moet je hem eerst kunnen ontcijferen. Linux DVD spelers doen dit op basis van een programma van de Noor Jon Johansen. Johansen kraakte de DVD versleuteling. Dat is niet illegaal omdat zijn enige doel was om legaal aangekochte DVD's te kunnen bekijken. Maar door de EUCD kan het gebruik en de verspreiding van Johansens software verboden worden.
  • Een beveiligingsexpert kan de bevindingen van zijn onderzoek niet langer publiceren, zonder het risico te lopen daarvoor vervolgd te worden op basis van de EUCD.
  • Er bestaat software die je kunt gebruiken om te testen hoe veilig jouw netwerk of jouw computer is. Omdat ook mensen met minder goede bedoelingen deze software kunnen gebruiken om te kijken hoe onveilig jouw netwerk is, kunnen de makers van dergelijke software in de problemen komen door de EUCD.
  • Reverse engineering mag niet meer als het gaat om bestandsformaten of protocollen die een vorm van beveiliging bevatten. Als je bijvoorbeeld een office suite op de markt brengt die moet concureren met Microsoft Office, kun je in de problemen komen als je er voor wil zorgen dat jouw office ook Microsoft Office bestanden kan openen. Zeker als je ook bestanden wilt kunnen openen die met een wachtwoord beveiligd zijn.
  • Na het publiceren van de lijst VRT-MP3-bestanden, heb ik me de bedenking gemaakt dat het doel van de VRT mediaspeler misschien is om te vermijden dat je die MP3s kunt downloaden. Als dat zo is, is het goed mogelijk dat ik door de publicatie van die lijst de EUCD geschonden heb. Ook al was het alleen maar mijn bedoeling om er voor te zorgen dat de dienstverlening van de openbare omroep voor alle computergebruikers beschikbaar zou zijn en niet enkel voor Windows-gebruikers.


De EUCD is heel ruim en zal dan ook heel vaak geschonden worden. Het is onwaarschijnlijk dat iedereen die de EUCD overtreedt in de problemen zal komen. Maar de EUCD creëert een vorm van willekeur. Als een bedrijf zich stoort aan jouw website omdat je beweert dat hun software niet zo veilig is als zij zeggen, dan sturen ze jou of je provider een brief met de vraag om je website te verwijderen. Wie heeft in zo'n geval de tijd, de moed en het geld om het tot een rechtzaak te laten komen? De kans bestaat trouwens dat je die rechtzaak verliest omdat je informatie hebt verspreid die kan helpen bij het omzeilen van een beveiliging.

Nogmaals: ik ben geen jurist. Misschien is het met die EUCD niet zo erg gesteld als ik denk. Maar voordat het auteursrecht zo drastisch wordt aangepast, moet daar op z'n minst uitgebreid over gedebatteerd worden. Het ziet er niet naar uit dat dit zal gebeuren. Deze wet is de toepassing van een Europese richtlijn. Voor parlementsleden is dat routine, velen onder hen zullen dit goedkeuren zonder het te lezen. We moeten hen op z'n minst aanzetten om over de gevolgen van dit wetsvoorstel na te denken. Mail hen dus, stuur hen brieven, bel hen. Zeg hen dat je bezorgd bent over deze wet, vraag hen uit te zoeken of je een beveiligde CD nog wel mag kopiëren en of je nog wel naar DVD's mag kijken met behulp van vrije software. Zet ook anderen aan om dit te doen. Ik heb wat tekeningetjes gemaakt die je eventueel op je site kunt zetten. Deze tekst mag je gerust volledig of gedeeltelijk overnemen om het debat over de EUCD wat aan te wakkeren.

Richt je pijlen vooral op de leden van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw . Daar wordt het voorstel besproken (de lijst staat hier). Verwijs naar Parlementair Document 51K1137: "Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij". Als we de EUCD in België nog willen tegenhouden (of afzwakken) zullen we onverwijld in actie moeten schieten!

 witte achtergrond transparante achtergrond
# geschreven door Skender @ 11:18 a.m. Reacties:

Het stokje

 
LVB gaf me vandaag dit stokje door. Dergelijke lijstjes zijn niet echt mijn ding, maar de serieuze stijging van m'n bezoekersaantal doet me vrezen dat er weldegelijk mensen rondlopen die geïnteresseerd zijn in de antwoorden. (Of zouden ze VRT programma's aan het downloaden zijn?) Dus ben ik maar eens in m'n muziekverzameling gaan grasduinen ('t was lang geleden) om deze antwoorden in te tikken met Levelling The Land van The Levellers op de achtergrond.

 1.Wat is de totale grootte aan muziekbestanden op je computer?
Op mijn computer staat geen muziek. Alle muziek staat op een servertje, zodat ik er vanop elke PC in het huis aan kan. Als ik een CD koop, is het eerste wat ik ermee doe de muziek in Ogg Vorbis formaat op die server zetten. Daarna vliegt de CD in de kast waar hij enkel nog uitkomt als ik hem in de auto wil beluisteren. Op die server staat zo'n 13GB aan muziek.
2. Wat is je laatst gekochte CD?
Het eiland in de verte van Boudewijn de Groot
3. Wat is letterlijk het laatst beluisterde nummer voor je dit bericht las?
Playground Love van Air. M'n broer en ik waren op imdb.org op zoek naar films waar Francis Coppola (regisseur van The Godfather) aan meewerkte. In het lijstje kwam ik The Virgin Suicides tegen. Mijn broer bleek hier nog nooit van gehoord te hebben, dus liet ik hem Playground Love horen in de hoop dat zijn frank zou vallen. (zonder resultaat)
4. Geef 4 nummers door die je heel vaak beluistert of die veel voor je betekenen.
One van U2
De nachtwacht: een prachtige wals van Hydra
De gedachten van Kadril
Another Man's Cause van The Levellers
5. Aan welke 3 (4 of 5 is te zot) personen geef jij het stokje door en waarom?
Aan niemand. Ik heb een hekel aan kettingmails. Als iemand zich toch geroepen zou voelen om z'n eigen antwoorden op z'n blog te zetten, kan hij of zij altijd een TrackBack plaatsen onder dit bericht.
# geschreven door Skender @ 11:26 p.m. Reacties:

De verzuring bij de VRT

 
Op vrtnieuws.net staat een bespreking van "Der Untergang": de film over de laatste dagen van Hitler. De laatste zin van deze bespreking is ronduit schandalig: "Verplichte kost, en niet alleen voor dat miljoen mensen dat weer zin begint te krijgen naar een dictator." Zo bewijzen ze bij onze openbare omroep nogmaals waar we de echte "verzuurde Vlamingen" moeten zoeken!


Update (13 januari 9:30AM): De tekst werd intussen aangepast. Dit is de nieuwe versie:

Hier staat een fotootje van de volledige oorspronkelijke tekst.
# geschreven door Skender @ 10:28 p.m. Reacties:

Genocides en negationisme

 
Sinds 1995 is het in België verboden om de Holocaust te minimaliseren, ontkennen of rechtvaardigen. Nu buigt De Kamer zich over een wetsvoorstel dat het ontkennen van elke volkerenmoord strafbaar maakt, als die volkerenmoord erkend is door een internationaal tribunaal. De bedoeling van deze wet is "de bestrijding van racistische misdrijven op het internet". (zie De Morgen en Het Laatste Nieuws)

Armeens intelectueelDergelijke wetten zijn natuurlijk belachelijk. Het is aan historici om de geschiedenis te schrijven, niet aan de wetgever. Bovendien kun je met zo'n wet nooit iemand overtuigen, integendeel. Mensen die denken dat een bepaalde volkerenmoord nooit heeft plaatgevonden, zien een dergelijke wet als een bevestiging van hun gelijk. Alleen als je geen serieuze argumenten hebt is het nodig om je tegenstanders op te sluiten.

Er is waarschijnlijk maar één genocide waarvan een groot deel van de Belgen ontkent dat ze ooit heeft plaatsgevonden: die op de Armeniërs. In 1915 stierven 1,5 miljoen van de 2 miljoen Armeniërs in een poging van het Ottomaanse rijk deze "vijand binnen de staat" uit te roeien. Turkije ontkent nog altijd dat er ooit van een genocide sprake is geweest en heeft het over duizenden Turkse en maximum 300 000 Armeense doden tijdens onlusten en hongersnood tussen 1915 en 1917 verspreid over het land. In Turkije is het zelfs strafbaar om over een genocide op de Armeniërs te spreken. Heel wat Belgen van Turkse afkomst staan achter de Turkse versie van het verhaal.

België heeft de Armeense genocide erkend in 1997, maar er is nog geen erkenning door een internationaal tribunaal. Ook met deze nieuwe wet mag je dus blijven beweren dat er in Turkije nooit een genocide is geweest. Wie een dubbele nationaliteit heeft (Belgisch en Turks) hoeft de Belgische wet dus niet te overtreden als hij de Turkse wil naleven.
# geschreven door Skender @ 1:17 p.m. Reacties:

De truken van De Morgen

 
 Dit weekend stond in De Morgen een artikeltje over Volk In Nood (VIN). De Morgen had op de webstek van het Vlaams Belang een oproep gevonden om de slachtoffers in Azië te steunen door te storten op de rekening van VIN. Een journalist wou weten wat VIN daar van vond, aangezien de organisatie "partijpolitiek ongebonden" beweert te zijn.

Uiteindelijk stuurde VIN een dringend verzoek aan het Vlaams Belang om de oproep van de webstek te verwijderen. Voor De Morgen was dit een mooie gelegenheid om vandaag een nieuw artikeltje te schrijven: "Democratische partijen steunen fors Tsunami 12-12". "Op alle sites, uitgezonderd de site van het Vlaams Belang, staan oproepen om geld te storten" schrijft De Morgen. Tja, als er geen nieuws is, dan moet je het zelf maken hé.
# geschreven door Skender @ 1:03 p.m. Reacties:

De fabeltjes over de geldstromen

 
Vandaag reed de N-VA met 12 vrachtwagentjes van Brussel naar Strépy. De vrachtwagentjes waren gevuld met valse biljetten van 50 Euro. De bedoeling was om aan te tonen hoe groot de jaarlijkse transfers van Vlaanderen naar Wallonië wel zijn. Terzake bracht verslag uit van deze actie en vroeg een RTBF radio journalist wat hij ervan dacht. De journalist wees er op dat Wallonië vroeger Vlaanderen ondersteund heeft. Op vrtnieuws.net werd de titel van het filmpje dan ook "Vroeger waren geldstromen omgekeerd".

Maar die omgekeerde geldstromen zijn een fabeltje. Zelfs in de 19de eeuw, toen Vlaanderen stukken armer was dan wallonië, werd Vlaanderen door de fiscus benadeeld. Hoe dat precies zat kan je nalezen in dit artikel van Prof. Dr. Juul Hannes in het tijdschrift Secessie.
# geschreven door Skender @ 9:48 p.m. Reacties:

Kritiek op de hulpverlening

 
Dokter Luc Beaucourt is net terug uit Thailand. Hij was daar, samen met vrijwilligers van Antwerpse ziekenhuizen, om Belgische toeristen terug te vinden en eventueel te helpen repatriëren. Niet de Belgische regering had hem gestuurd, het waren de touroperators die hem gevraagd hadden te gaan. Veel medewerking van ons leger en onze regering kreeg hij trouwens niet. Bij zijn thuiskomst deed hij dan ook zijn beklag over de logge werking van de Belgische hulpverlening: "Onze hulpverlening wordt gehinderd door bureaucratie en communautair gekrakeel" "Als de overheid dit niet voor mekaar krijgt, dan engageer ik me persoonlijk om dat wel te verwezenlijken. Desnoods wend ik mij hiervoor tot de privé". Op de webstek van Het Nieuwsblad kun je lezen hoe Beaucourt de ene dag te horen kreeg dat de overheid onmogelijk een vliegtuig kon sturen, terwijl er 2 dagen later plots 2 vliegtuigen klaarstonden, waarvan er één "in de weg" stond in Sumatra.

Maar ook de Internationale hulpverlening krijgt kritiek. Op geenstijl.nl vond ik een link naar de anarchistische blog De Vrije. Daar doet een toerist zijn beklag over US-Aid. Hij is in Sri Lanka gebleven en doet zijn best om de plaatselijke bevolking te helpen (onderandere door kleren uit te delen die andere toeristen hem schonken). Ondertussen ziet hij de US-Aid-medewerkers neerstrijken in het duurste hotel van de streek waar ze gezellig op het terras een pintje drinken. Als hij hen gaat aanbieden om de weg te wijzen naar de plaatsen waar de lijken nog liggen, wordt hij weggestuurd.

Een gelijkaardig verhaal lees je op The Diplomad, waar ik terecht kwam via Dog of Flanders. Diplomad doet zeer cynisch over de Verenigde Naties. Pas op 3 januari kwam er een "coördinatie-team" toe van het VN "wereld-voedsel-programma". Nadat ze zich geïnstalleerd hadden in hun vijf-sterren-hotel, hielden ze zich eerst bezig met het regelen van een 24 uur op 24 catering dienst voor het hotel. Dit was zo dringend dat het voorrang had op het regelen van telefoon- en faxverbindingen. Terwijl US-Aid met de hulp van Australië levens redt, maken de VN-medewerkers zich vooral zorgen over hun eigen luxueuze voedselbevoorrading. "De Vrije" en "The Diplomad" hebben dus duidelijk een totaal andere mening over US-Aid.

Ik kan me wel voorstellen dat je na een zware werkdag op je gemak een pintje wil drinken met je collega's, ook al is je beroep toevallig van ramp naar ramp lopen is, om levens te redden en lijken te ruimen. Maar als je deze verhalen leest zou je bijna hopen dat deze mensen op een dag in een rampgebied terecht komen zonder hotels, waar ze zelf voor die vijf-steren-catering zullen moeten zorgen op een houtvuurtje. Alles wat je aan catering voor jezelf geeft, kan niet naar de slachtoffers gaan. In verhouding tot het enorme budget van de VN, zal die hotelrekening waarschijnlijk niet veel voorstellen. Maar kleine groepen vrijwilligers kunnen heel wat bereiken met veel minder geld dan wat de VN aan hotels uitgeeft. Je kunt je serieuze vragen stellen bij de efficiëntie van grote "hulpverlenings-industrieën" zoals de VN of US-Aid. Om maar te zwijgen van organisaties als 11.11.11 die heel wat van het ingezamelde geld pompen in reclame campagnes om hier hun politieke ideeën te promoten.

Als je de slachtoffers van de ramp in Azië financieel wil steunen en zeker wil zijn dat jouw geld niet besteed wordt aan dure hotels, kun je terecht bij Volk in Nood. Zij garanderen je dat je steun volledig ten goede komt van de slachtoffers. Er worden geen administratiekosten afgehouden en er wordt enkel gewerkt met onbezoldigde vrijwilligers.
# geschreven door Skender @ 1:02 a.m. Reacties:

10 uur te laat

 
Vandaag werden in een Luikse bowlingzaak een 4-tal schoten gelost nadat een vrouw werd lastig gevallen. De politie werd verwittigd maar omdat het plaatselijke kantoor onderbemand was, kwam de politie maar 10 uur later opdagen! Intussen was de bowlingzaak al schoongemaakt en waren de afgevuurde kogels verdwenen.
# geschreven door Skender @ 11:51 p.m. Reacties:
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding