Skender

Politici schrijven geschiedenis

 

Het is niet nieuw dat politici proberen vastleggen wat de "correcte" versie van de geschiedenis is. We hebben al jaren een wet tegen het minimaliseren of ontkennen van de jodenvervolging tijdens de tweede wereldoorlog en er worden geregeld voorstellen gelanceerd om die wetgeving uit te breiden naar andere oorlogsmisdaden. Maar voor sommigen gaat dit niet ver genoeg.

De Duitse minister van onderwijs lanceerde vandaag een voorstel voor een Europees geschiedenisboek. Het boek zou door de EU worden opgesteld en in alle Europese scholen worden gebruikt. De bedoeling is "de culturele identiteit van Europeanen versterken en bijdragen aan toenadering tussen de inwoners van de lidstaten"

Bij monde van minister Oliver Paasch reageerde België alvast enthousiast. De Polen zien dit idee minder goed zitten. De herinnering aan dat ander regime waar de staat de schoolboeken schreef zit dan ook nog vers in hun geheugen.

# geschreven door Skender @ 12:19 p.m. Reacties:
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding