Skender

dinsdag, januari 11

Genocides en negationisme

 
Sinds 1995 is het in België verboden om de Holocaust te minimaliseren, ontkennen of rechtvaardigen. Nu buigt De Kamer zich over een wetsvoorstel dat het ontkennen van elke volkerenmoord strafbaar maakt, als die volkerenmoord erkend is door een internationaal tribunaal. De bedoeling van deze wet is "de bestrijding van racistische misdrijven op het internet". (zie De Morgen en Het Laatste Nieuws)

Armeens intelectueelDergelijke wetten zijn natuurlijk belachelijk. Het is aan historici om de geschiedenis te schrijven, niet aan de wetgever. Bovendien kun je met zo'n wet nooit iemand overtuigen, integendeel. Mensen die denken dat een bepaalde volkerenmoord nooit heeft plaatgevonden, zien een dergelijke wet als een bevestiging van hun gelijk. Alleen als je geen serieuze argumenten hebt is het nodig om je tegenstanders op te sluiten.

Er is waarschijnlijk maar één genocide waarvan een groot deel van de Belgen ontkent dat ze ooit heeft plaatsgevonden: die op de Armeniërs. In 1915 stierven 1,5 miljoen van de 2 miljoen Armeniërs in een poging van het Ottomaanse rijk deze "vijand binnen de staat" uit te roeien. Turkije ontkent nog altijd dat er ooit van een genocide sprake is geweest en heeft het over duizenden Turkse en maximum 300 000 Armeense doden tijdens onlusten en hongersnood tussen 1915 en 1917 verspreid over het land. In Turkije is het zelfs strafbaar om over een genocide op de Armeniërs te spreken. Heel wat Belgen van Turkse afkomst staan achter de Turkse versie van het verhaal.

België heeft de Armeense genocide erkend in 1997, maar er is nog geen erkenning door een internationaal tribunaal. Ook met deze nieuwe wet mag je dus blijven beweren dat er in Turkije nooit een genocide is geweest. Wie een dubbele nationaliteit heeft (Belgisch en Turks) hoeft de Belgische wet dus niet te overtreden als hij de Turkse wil naleven.
# geschreven door Skender @ 1:17 p.m.
 
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding