Skender

vrijdag, maart 4

Turkse studenten-amnestie verworpen

 
Het Turkse parlement heeft een voorstel verworpen dat amnestie zou verlenen aan 240 000 studenten die sinds juni 2000 door scholen en universiteiten aan de deur gezet werden. Voor dit voorstel was een 3/5-meerderheid nodig, maar die werd dus niet gehaald.

Een groot deel van deze studenten werd van school gestuurd omdat ze weigerden hun hoofddoek af te leggen. Zelfs als dit voorstel het wel gehaald zou hebben, zouden studenten die hun hoofddoek blijven dragen opnieuw gesanctioneerd worden.

Studenten mogen, net als ambtenaren, geen hoofddoek dragen in Turkije omdat een hoofddoek er gezien wordt als een statement tegen de scheiding tussen kerk en staat.
# geschreven door Skender @ 12:16 p.m.
 
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding