Skender

donderdag, december 30

De nieuwe sp.a?

 
De Antwerpse socialisten hebben blijkbaar ingezien dat een gratis barbecue en wat gezellig doen de verzuring niet zal oplossen. Dit artikeltje op hln.be wekt de hoop dat de sp.a écht iets wil doen aan de problemen in Antwerpen.

De sociale huisvestingsmaatschappij "De Goede woning" verhuurt niet meer aan mensen die onvoldoende Nederlands spreken. Die mensen komen wel nog op de wachtlijst, maar krijgen nooit een woning toegewezen. In de raad van bestuur van "De Goede woning" zit ook Patrick Janssens, die deze maatregel mee goedkeurde. Het gevolg is dat in 2003 maar 17,5% van de ingeschreven mensen vreemdelingen waren. Voor de andere huisvestingsmaatschappijen zit dat aantal rond de 50%. Blijkbaar is dat het gewenste effect, want de andere maatschappijen hebben aangekondigd dat ook zij deze maatregel zullen toepassen.

De partijen uit het Antwerpse stadsbestuur hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Deze maatregel zou wel eens in strijd kunnen zijn met hun eigen anti-discriminatie wet. Maar blijkbaar zijn ze bereid dat risico te nemen. Het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 lijkt hen voldoende te motiveren om het roer om te gooien. Al valt het nog af te wachten of deze nieuwe aanpak voor 2006 al voldoende resultaten zal opleveren om de Antwerpenaren te overtuigen.

Update (30 december 2:30PM): Minister voor wonen en inburgering Marino Keulen (VLD) liet tijdens het Radio 1 nieuws weten dat hij deze maatregen een interessant idee vindt. Taal is belangrijk voor de integratie en het is dan ook in het belang van de allochtonen zelf dat ze Nederlands spreken zegt Keulen. Maar als ik het artikel goed begrepen heb, komen die mensen voor eeuwig op een wachtlijst terecht, zonder dat ze ooit zullen weten waarom het zo lang duurt voor ze een woning toegewezen krijgen. Ik vraag me toch af hoe dat hun integratie zal bevorderen. Wees dan eerlijk en zeg die mensen waarom ze geen woning kunnen krijgen, dan weten ze tenminste wat ze er aan kunnen doen.
# geschreven door Skender @ 1:21 p.m.
 
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding