Skender

maandag, december 20

De kerstboodschap van Verhofstadt

 
Jaarlijks schrijft de regering een kerstboodschap, die door de koning wordt voorgelezen. Dit jaar stuurt ook Verhofstadt een kerstboodschap de wereld in.

Submission part IIn die boodschap klaagt onze Eerste Minister de "ideologie van de confrontatie" aan:
"Men schijnt daarbij te vergeten dat er geen minderwaardige culturen bestaan, zomin als er inferieure religies worden beleden. Er bestaan alleen mensen die op een minderwaardige manier een inferieure invulling geven aan hun geloof of cultuurbeleven. Dat is het geval voor fundamentalistische islamieten die vrouwen een burka opdringen. Dat is evenzeer zo voor christenen wanneer ze hun haat en afkeer etaleren voor ongehuwde moeders of homoseksuelen."
Ik kan zijn redenering niet goed volgen. Homo's haten is een vorm van "inferieure cultuurbeleving". Maar je mag niet zeggen dat een cultuur waar homo's gestenigd worden in jouw ogen minderwaardig is? Of bedoelt hij dat er zoiets zou bestaan als "inferieure mensen"? Misschien wil hij zeggen dat iemand die de Sharia wil invoeren per definitie geen cultuur heeft en dus een barbaar is?

Maar gelukkig heeft Verhofstadt niet alleen slecht nieuws, hij heeft ook een oplossing: "dialoog". In 7 punten legt hij uit hoe we die dialoog op gang kunnen brengen.

In punt twee wil hij op zoek gaan naar een "compromis zonder winnaars of verliezers" om de "spanningen tussen Vlamingen en Franstaligen voorgoed te ontmijnen". In punt drie wil hij dat het federalisme wordt afgewerkt om "tot meer transparantie en meer betrokkenheid van de burger te komen". Beste Guy: net omdat men altijd naar een "compromis zonder winnaars of verliezers" zoekt, heeft een staatshervorming in België nog nooit tot meer transparantie geleid. Integendeel.

Maar in punt vier heeft Verhofstadt helemaal het licht gezien: "In 2005 zal dan ook een conferentie plaatsgrijpen met de religieuze leiders van ons land, waarbij imams, rabbijnen, priesters en vrijzinnigen worden uitgenodigd om naar elkaar toe te groeien." Waarom moeten deze mensen "naar elkaar toe groeien"? Mogen verschillende religies niet gewoon naast elkaar bestaan? Of heeft Verhofstadt de ambitie om een soort Paus te worden van een nieuwe super-religie die, naar multicultureel model, alle mogelijke godsdiensten combineert? Net zoals de VLD alle mogelijke meningen in 1 partij probeert te stoppen?

Ook punt zes is interessant: "In 2005 moeten wij tevens de Europese grondwet goedkeuren". Als het dan toch al vaststaat dat dit moet, waarom tijd en geld steken in een volksraadpleging? Dit doet denken aan de situatie in Ierland, toen in mei 2001 het verdrag van Nice in een referendum verworpen werd, besliste de regering gewoon een nieuw referendum te houden. De tweede keer werd het verdrag wel goedgekeurd, omdat het moest.

Verhofstadt geeft z'n kerstboodschap de titel "Uit de loopgraven". Een verwijzing naar het kerstbestand van 1914. "Ik hoop dat in 2005 de mensen over de hele wereld uit hun loopgraven treden. Opnieuw gaan beseffen dat niet de harde confrontatie, maar alleen een opbouwende dialoog de basis kan vormen voor de samenhang van een gezonde samenleving." schrijft hij. Wat hij vergeet te vermelden is dat na dit kerstbestand, de oorlog nog verschillende jaren in alle hevigheid heeft gewoed. Niet echt een hoopvol vooruitzicht als je het mij vraagt.
# geschreven door Skender @ 11:27 p.m.
 
www.flickr.com
Overname van mijn eigen teksten en foto's toegestaan mits bronvermelding